Részletes keresés
A kosár jelenleg üres

Könyv > Gyermekkönyvek > Készségfejlesztő könyvek

A vitatkozó mókus - foglalkoztató

Wass Albert

A vitatkozó mókus - foglalkoztató

Mesekönyv és foglalkoztató óvodásoknak és kisiskolásoknak

Kiadó: Kráter Mühely Egyesület

Kiadás éve: 2013

ISBN: 9789632981116 

15%
680 Ft helyett
578 Ft
Korlátozott példányszám

2-6 munkanapon belül szállítjuk. Mivel ebből a termékből csak néhány példány van készleten, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni rendelését

A szerző további művei
15%
Wass Albert vadászatai és erdélyi ételre...
Wass Albert
1 700 Ft
A mezőségi ember, a vasasszentgothárdi Wass-család hétköznapjaiba nyerhetünk bepillantást az önéletrajzi ihletettségű vadásznovellák olvasása és a konyhájukban készült egyszerű ételek megismerése során. A kötetet az egykori vadászatokon is résztvevő ...
15%
A kis szürke nyúl
Wass Albert
731 Ft
A mezőségi (Erdély) kis nyúl ebben a gyönyörű képeskönyvben világkörüli útra indul, hogy meghódítsa az olvasók szívét. Szeretetével segíti az erdő állatait, még ha be is csapják, még ha ki is használják, ő önzetlen marad. A mesét nagy gyermeki átérző...
15%
Mese a kócsagról
Wass Albert
1 946 Ft
15%
Művészi kifestő - Szille igazságot tesz
Wass Albert
417 Ft
A kifestő Wass Albert: Szille igazságot tesz című mesekönyve alpján készült. A könyvben szereplő festmények nagy segítséget nyújtanak a kifestő rajzainak kiszínezésében.
15%
Szille igazságot tesz - Tavak könyve - 7
Wass Albert
1 683 Ft
"A Szille igazságot tesz a Tavak könyve hetedik meséje és a Veszekedő Cankóról szól. Arról a madárról, aki a maga önhittségében minden madártársába beleköt, mindenkinek rosszat tesz, s ha viselkedését felróják neki, még ő áll az erdő felől, még ő kez...
15%
Magyar számadás (bőrkötés)
Wass Albert
1 692 Ft
Kényszerű emigrációjának éveiben Wass Albert figyelmét elsősorban a nemzet sorsát érintő kérdések kötötték le, soha meg nem feledkezve szülőföldjéről, Erdélyről, a gondokról, amellyel lakói az évszázadok során szembesültek, s főleg azokról, amelyeket...
15%
Amerikai emberek (bőrkötés)
Wass Albert
1 441 Ft
Jelen kötetünkben Wass Albertnek a múlt század ötvenes éveiben – amerikai emigrációja kezdeti szakaszában – keletkezett publicisztikai írásaiból nyújtunk válogatást. Ezeknek a cikkeknek nem kis része rádióban elhangzott riport. A kezdeti években Wass...
15%
Mese a kék hegyekről
Wass Albert
1 530 Ft
15%
Örökösök (bőrkötés)
15%
A költő és a macska (bőrkötés)
Wass Albert
1 441 Ft
A kötet a szerző emigrációban írt, már életében megjelent novelláit tartalmazza. Ezekben az Amerikában írt novellákban már az élet ezer színe tükröződik vissza, noha témaválasztásában mindig megmarad az általa leginkább ismert és így könnyebben megál...
15%
A törpék és az óriás
15%
Tonuzoba
Wass Albert
1 275 Ft
„István király tábori sátrában szemtől szembe álltak egymással, az őszülő uralkodó és a fiatal besenyő vezér. István király örömmel legeltette szemét Tonuzoba büszke tartású alakján, nemes fiatal arcán. – Keresztelkedjetek meg, te és a néped – mondta...
15%
A gazda és a kereskedő
Wass Albert
1 275 Ft
„Azzal nyakába vette a tarisznyát, fejébe csapta a kalapot, s úgy ment ki a házból, mint aki nem is készül visszatérni soha. Ment, mendegélt az úton, lassan besötétedett. Haragja lelohadt, s bánta már, hogy eljött hazulról. Visszafordult volna szíves...
15%
Juppiter három napja
Wass Albert
1 428 Ft
A hagyatékban maradt 4 színmű: Jupiter három napja, Napsugár, A gombacsináló, Az asszony és az idegen.
15%
Hanky tanár úr Amerikában
Wass Albert
2 975 Ft
Hanky Barnabás kolozsvári középiskolai tanár és örök társa Habakukk, a béka történeteit Jonathan Swift-i szatíra, hiteles helyzetkomikum és az abszurd megrázó igazságai jellemzik. Az Amerikába kivándorolt ember humorba áztatott különös elbeszéléseit ...
15%
A hét holló
Wass Albert
1 445 Ft
15%
A zöld szakállú király fia
Wass Albert
1 190 Ft
"Van benned bátorság, azt látom -nézett reá bosszúsan a Vízikirály-, s beszélni is tudsz. Lássuk hát, mennyi benned az ész, meg az ügyesség! Három próbát kell kiállnod. Ha megállod azokat, viheted a leányomat. Ha nem, halállal sújtalak vakmerőségedér...
15%
A legkisebbik királyfi és a táltos parip
Wass Albert
1 360 Ft
"Bölcs és jó király uralkodott az országon, akinek egyetlen gondja volt csupán: három derék fia közül melyiket válassza utódjául? Ezért hát annak adom át a királyságot, aki hoz nekem az élet vizéből!" A mesekönyv Makhult Gabriella színes illusztráció...
15%
A zenélő ezüstkecske
Wass Albert
1 190 Ft
"- Másodiknak azt mondhatom, felséges uram, hogy egy igaz, jó barát többet ér, nemcsak az ezüstnél, de még az aranynál is. - Másodiknak? - csodálkozott a király. - Hát elsőnek mi jön akkor? Mi értékesebb még egy igaz jó barátnál is? - Az első és legn...
15%
Igazságot Erdélynek! - Justice for Trans...
Wass Albert
1 530 Ft
"Amellett, hogy sűrített és hiteles áttekintést adunk Erdély tör történelméről es kultúrájáról, szükségesnek érezzük azt is, hogy figyelmet szenteljünk a nemzeti kisebbségek problémáinak, a kisebbségi jogoknak, valamint egyéb összetett emberi tényező...
15%
Csoda történt (puhatáblás)
Wass Albert
1 428 Ft
Csodák történnek, az igaz lelkeknek és nemzeteknek megadatnak a csodák - ez az üzenete a kötet minden novellájának. A cenzúrázatlanul megjelentetett A bodzás-atyai kőtemplom c. írásban hely kapott az 1989- es erdélyi forradalom Tőkés Lászlót egy embe...
15%
Valaki tévedett 3. (puhatáblás,Mentor)
Wass Albert
1 428 Ft
A Valaki tévedett III.kötetében Wass Albert azok az amigrációban írt - hagyatékban megörzőtt - elbeszélései,novellái,karcolatai,emlékezési kaptak helyet,melyeken nincs jelzés azt illetően,hogy mikor keletkeztek.
15%
Az igazlátó (puhatáblás)
Wass Albert
1 700 Ft
Tíz fejezetbe, tíz füzérbe sorolták a szerkesztők a több éve folyó gyűjtőmunka eredményét, a Wass Albert műveiből összeszedegetett igazmondásokat. Az örökérvényű bölcsességek üzenete a szülőföldről, hazaszeretetről, Erdély csodáiról, istenhitről, ifj...
15%
Wass Albert minden verse (puhatáblás)
Wass Albert
1 955 Ft
A kibővített, gyűjteményes kötet hű tükre Wass Ál vének: a tehetségét felvillantó korai verseskötetek után a debreceni tanulóévek újonan előkerült versciklusa mutatja fel az érlelődő lírikus szülőföldért és emberiségért aggódó költészetének értékeit,...
15%
Kard és kasza I-II. (puhatáblás)
Wass Albert
3 740 Ft
"Az élet törvénye. Az igazság, az összhang, a szépség, a mindeneket összefogó és egybekapcsoló nagy együttműködés törvénye, melynek összhangjában az óriás naprendszerek éppen olyan fontosak, mint a legapróbb porszem. Ez a megdönthetelen erejű törvény...
15%
A kastély árnyékában (puhatáblás)
Wass Albert
1 683 Ft
Wass Albert a Mire a fák megnőnek történetét folytatja. Egyetlen család környezetében, egy mezőségi tanya verőfényében és a vele szomszédos kastély árnyékában rá tud tapintani a Kiegyezéstől a Békeidőkig tartó korszak belső életére, mozgató eszméire ...
15%
Mire a fák megnőnek (puhatáblás)
Wass Albert
1 598 Ft
„Maradjatok a földhöz nőve s folytassátok békével a munkát, amit mi húsz esztendővel ezelőtt elkezdettünk, S a szerencse, a vagyon, ami ebből a munkából kinőtt, ne legyen számotokra lépcső, melyen keresztül fölemelkedni vágyjatok a bécsi Burgból árad...
15%
Tizenhárom almafa (puhatáblás)
Wass Albert
1 598 Ft
Táncos Csuda Mózsi kalandjai Erdély visszacsatolásakor kezdődnek, a katonaságnál folytatódnak s a háborús megpróbáltatások után „a hegylakó népek ősi türelmével" várt és a tavaszi megújulást remélő hétköznapokkal zárulnak; „Mert Isten, aki a kivágott...
15%
Vérben és viharban-Egyedül a világ ellen...
Wass Albert
1 513 Ft
Wass Albert a Vérben és viharban című kisregényben Attila leszármazottainak Erdélyben történő letelepedését mint a székelység eredettörténetét írja meg. Az Egyedül a világ ellen árván maradt gyermekhőse is mintha az életben maradás himnuszát énekelné...
15%
Elvásik a veres csillag (puhatáblás)
Wass Albert
1 598 Ft
"... Ami ezelőtt a tied volt, az most a másé. Ami ezelőtt jó volt, az most rossz. Ami ezelőtt okosság volt, az ma lopás, s ami ezelőtt lopás vott, az most törvény. S mindezt együtt úgy nevezik, hogy szocializmus. Érted már?"
15%
Rézkígyó-Hagyaték (puhatáblás)
Wass Albert
1 683 Ft
"Nagyapám, aki még a béke embere volt, így indított el egy pünkösdi napon, eredj s keresd meg az igaz utat a világban s az emberek között. Tréfás legény voltam még akkor s azidőig is olyan arculatú, hogy fölnéztem Nagyapámra s megkérdeztem:
15%
A költő és a macska-Te és a világ(puhatá...
Wass Albert
1 513 Ft
"A világ szép és különös. Csak sok benne nagyon a beteg ember. Az izgága, az irigy, a gyűlölködő. A gonosztevő és a diktátor, az őrült és a hős. Fertőzik és rontják a világot, amennyire adottságaiktól kitelik. De egészen elrontani nem tudták mégsem, ...
15%
A titokzatos őzbak (puhatáblás)
Wass Albert
1 428 Ft
Nimród fiainak legendáját juttatja eszembe ez az én csodálatos hajszám a titokzatos őzbak után. Mely néhány évre elpihent s ott a havason kitört belőlem újra. Gondoíkoztam-e valaha az értelmén ennek a titoknak? Nem. Vajon Nimród fiai gondolkoztak-e e...
15%
Ember az országút szélén (puhatáblás)
Wass Albert
1 428 Ft
"- A szomszéd szobában ott aludt békésen az unokám, a Lajos fia. Egy darab tiszta ember. Egy darab tiszta erdélyi ember. Egy alapkő a jövendőhöz, ahhoz a jövendőhöz, amelyiknek majd egyszer mindezen véres részegség után el kell jönnie, mert hiszen a ...
15%
Valaki tévedett (puhatáblás)
Wass Albert
1 003 Ft
Wass Albert történetei játszódhatnak az 1945 utáni Brassóban, a kicsi székely falu temetőjében, a lőporfüstös és megszállt szülőföld bármely területén avagy a képzeletbeli Mennyei birodalom Isten előtti seregszemléjének mítikus idejében, ezek az írás...
15%
Elvész a nyom (puhatáblás)
Wass Albert
1 785 Ft
"Azt mondtam, ugye, hogy a vén Hirlibi évekig tagadta azt, hogy van Isten. Azért, mert a fiai meghaltak. De amikor látta, hogy egy evező nélküli csónak, amit hat gyerekekkel leragadott a víz, megállt a vízesés fölött, ott ahol nem volt semmi, ami meg...
15%
Jönnek!-Adjátok vissza a hegyeimet! (puh...
Wass Albert
1 598 Ft
„Szeresd a Te népedet, nemzetedet, jobban mint önmagád, s rajta kívü! más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életei élhessenek rajta!"
15%
A funtineli boszorkány 2. (Nemzeti Könyv...
Wass Albert
2 125 Ft
A funtineli boszorkány Wass Albert erdélyi író szerteágazó, gazdag életművének egyik legfontosabb darabja. Méltatása irodalomtörténészek feladata, amelyet a jobb érzésű, értékekre nyitott, toleráns és bizonyos értelemben bátor hivatásos könyvolvasók ...
15%
A funtineli boszorkány 3. (Nemzeti Könyv...
Wass Albert
2 125 Ft
A funtineli boszorkány Wass Albert erdélyi író szerteágazó, gazdag életművének egyik legfontosabb darabja. Méltatása irodalomtörténészek feladata, amelyet a jobb érzésű, értékekre nyitott, toleráns és bizonyos értelemben bátor hivatásos könyvolvasók ...
15%
Mese a szarvasról
Wass Albert
1 683 Ft
15%
Magyar szemmel I. (bőrkötés)
Wass Albert
1 441 Ft
Emigrációjának éveiben Wass Albert élete legvégéig rendszeresen közlő munkatársa volt az amerikai magyar sajtónak. A magyarság múltját, jelenét és lehetséges jövőjét, de a világ történéseinek Magyar vonatkozásait is taglaló, színvonalas publicisztika...
15%
A békaporonty kalandjai
15%
Krisztus vitézei
Wass Albert
1 521 Ft
Az életmű-sorozat újabb kötete a hagyatékban maradt, magyarul írt, összesen 7 színműveket, TV- és rádiójátékokat, filmforgatókönyvet gyűjti egybe (A huszonnegyedik óra után, Nyugaton kél a nap, Rendelének azért..., Krisztus vitézei, Az elfeledett cso...
15%
Bálványosvár
Wass Albert
1 275 Ft
15%
A medve és a huszár
Wass Albert
1 275 Ft
15%
Egyedül a világ ellen
Wass Albert
2 975 Ft
Hangya János illusztrációival Az Egyedül a világ ellen (1943) népmesei fordulatokkal beszéli el az Istenszékén élő árva legényke igazságkeresését. Mártonka egy magányos öregember oltalmában nőtt fel, aki halála után nem hagyott rá mást örökül, mint ...
15%
Ötlet és bátorság I-II.
Wass Albert
2 856 Ft
A szerző Nyugati levelek (Letter from west) címmel az ötvenes években a Szabad Európa Rádiónak írt, többségükben ott el is hangzott novella értékű rádiójegyzetei.
15%
Isten kardja
Wass Albert
1 445 Ft
15%
Amerikai híradó I-II.
Wass Albert
3 213 Ft
A szerző az 50-es években pontos és igényes megfigyelője volt környezetének, amelyben élni kényszerült. Észrevételeit, véleményét megfogalmazta és a Nyugat szabad rádióiban azt közre is adta.
15%
Vérszerződés
Wass Albert
1 275 Ft
15%
Amerikai emberek
Wass Albert
1 607 Ft
15%
Igazságot Erdélynek! - Justice for Trans...
Wass Albert
1 955 Ft
"Amellett, hogy sűrített és hiteles áttekintést adunk Erdély törtörténelméről és kultúrájáról, szükségesnek érezzük azt is, hogy figyelmet szenteljünk a nemzeti kisebbségek problémáinak, a kisebbségi jogoknak, valamint egyéb összetett emberi tényezők...
15%
Szerencsés Pista
Wass Albert
1 190 Ft
15%
Hanky tanár úr(puha,akciós,Mentor)-Halál...
Wass Albert
1 428 Ft
Jelen kötet Wass Albertnek az amerikai emigrációban írt, Hanky tanár úr című elbeszélés-ciklusát és a Halálos köd - Holtember Partján címet viselő kalandregényét tartalmazza. A Hanky tanár úr címmel egybefogott elbeszélések itt jelennek meg először k...
15%
Valaki tévedett (keménytáblás)
Wass Albert
1 428 Ft
"Wass Albert történetei játszódhatnak az 1945 utáni Brassóban, a kicsi székely falu temetőjében, a lőportfüstös és megszállt szülőföld bármely területén, avagy a képzeletbeli Mennyei birodalom Isten előtti seregszemléjének mitikus idejében, ezek az í...
15%
Ember az országút szélén (keménytáblás)
Wass Albert
1 428 Ft
"Egy darab tiszta ember. Egy darab tiszta erdélyi ember. Egy alapkő a jövendőhöz, ahhoz a jövendőhöz, amelyiknek majd egyszer mindezen véres részegség után el kell jönnie, mert hiszen a világot nem személyes démonok kormányozzák, hanem Isten, aki tud...
15%
Az Antikrisztus és a pásztorok (keménytá...
Wass Albert
1 513 Ft
"Nem volt puszta véletlen, ami azzal a bányával történt, mivel véletlenül soha nem történik semmi. Viszont, ami az Úristent illeti... hát megmondom azt is, miképpen gondolkozók én erről. Ha az Úristen csudát akarna tenni mivelünk, emberekkel, megtehe...
15%
Tavaszi szél és más színművek (keménytáb...
Wass Albert
1 513 Ft
"Halod a tavaszi szelet? Törvény, hogy zúgassa a fákat. Rügyeket bontson, vizeket árasszon, illatot kavarjon. Fákat is döntsön, korhadó fákat. Isten törvénye, egyetlen törvény. S ha ettől elszakad az ember, akkor elvéti az ösvényt s eltéved a világba...
15%
Halálos köd - Holtember partján (puhatáb...
Wass Albert
1 003 Ft
Bűnügyi történet, korrajz a bevándorlók Amerikájáról és egyszerre történelmi oknyomozas is a klasszikus író e kései, emigrációban írt regénye. Halálos játék és műfaji megújulás. Attila kardját keressük a szereplőkkel és a szerzővel együtt Erdély hava...
15%
Halálos köd - Holtember partján (keményt...
Wass Albert
1 428 Ft
Bűnügyi történet, korrajz a bevándorlók Amerikájáról és egyszerre történelmi oknyomozas is a klasszikus író e kései, emigrációban írt regénye. Halálos játék és műfaji megújulás. Attila kardját keressük a szereplőkkel és a szerzővel együtt Erdély hava...
15%
Csaba (puhatáblás)
Wass Albert
1 598 Ft
15%
Erdély magyar föld
Wass Albert
3 816 Ft
Kétszeresen is irodalmi szenzáció a kötetben kiadatlan Wass Albert-írások publikálása: egyrészt a két világháború közötti időszak lenyomata, szám szerint mintegy félszáz darab, másrészről pedig a jelen kötet az életműsorozat új kiadásának nyitódarabj...
15%
A fogfájós róka
Wass Albert
2 142 Ft
A németül írt, Balázs Ildikó fordította mese Rőtfrakk Bertalan erdőlakó viszontagságairól számol be, aki egy éjjel szörnyű fogfájásra ébred. Miközben a róka megszabadul kínzó fájdalmától, megismerkedhetünk az erdő többi lakójának történeteivel is. Ca...
15%
Nagypénteki sirató
Wass Albert
1 441 Ft
15%
Isten ostora
Wass Albert
1 360 Ft
„Az éjszaka leple alatt megérkeztek a római légiók is. Felsorakoztak a hunokkal szemben, ember ember mellett, pajzs pajzs mellett, így várták a támadást. De a hunok táborában síri csend honolt. Csupán a szél susogását lehetett hallani a catalaunumi m...
15%
Csámpás, a rucafiú
Wass Albert
1 530 Ft
15%
Nagypénteki sirató
Wass Albert
1 785 Ft
Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk, messzi út porából köpönyeget veszünk... Nem egyszáz, nem kétszáz: sokszáz éves nóta. Így dalolják Magyarhonban talán Mohács óta.(...) (Bajorerdő, 1947)
15%
Nem nyugaton kel fel a nap
15%
Csoda történt (keménytáblás)
Wass Albert
1 428 Ft
Csodák történnek, az igaz lelkeknek és nemzeteknek megadatnak a csodák - ez az üzenete a kötet minden novellájának. A cenzúrázatlanul megjelentetett A bodzás-atyai kőtemplom c. írásban hely kapott az 1989- es erdélyi forradalom Tőkés Lászlót egy embe...
15%
Black Hammock
Wass Albert
1 428 Ft
15%
Bulámbuk
Wass Albert
1 190 Ft
Én Bulámbuk vagyok, a nagy fekete szarvasállat, és nem kérek engedélyt sen­ki­től, hanem csak teszem, ami nekem jólesik! Az Erdő Angyala pedig igen erő­sen megbosszankodott ekkora neveletlenség láttán, és nem is szólt többé egy szót sem, hanem elkezd...
15%
Tókirály és Szille
Wass Albert
1 190 Ft
Wass Albert háborús időben írta meg szülőföldje tóvilágának meséit. Minden mondata akár a szépségért küzdő ember utolsó mondata is lehetne. Ezért ilyen feledhetetlen a legkisebb gyermekek és a felnőttek számára egyként káprázatos világ. A Kráter Kiad...
15%
Rézkígyó-Te és a világ (puha,Mentor,akci...
Wass Albert
1 250 Ft
A Rézkígyó Mózes könyveinek hol trgikus, hol mitikus újragondolása a szerző 1947-ben írt müncheni kézirata alapján. A Hagyaték magyar hitvilágunk ősi törvényeit aktualizálja a székelység történetének kiemelkedő eseményeiben. Ez az archaikus krónika k...
15%
Karácsonyi üzenetek-A temető megindul (p...
Wass Albert
1 258 Ft
"Nézzetek a szívetekbe karácsonyos szemmel, őszinte és becsületes lélekkel. S ha azt látjátok az ön-keresés során, hogy szíveteknek valamelyik zugában rosszindulat, irigység, keserűség vagy bármiféle más tisztátalan érzés lakozik valamely magyar test...
15%
Hűség bilincsében I.
Wass Albert
1 428 Ft
15%
Hűség bilincsében II.
Wass Albert
1 428 Ft
Hűség bilincsében című, kétkötetes összeállításunk Wass Albertnek az 1928 és 1944 közötti években keletkezett korabeli folyóiratokban és lapokban közölt elbeszéléseit novelláit, karcolatait, emlékezéseit tartalmazza. Ebben a gyűjteményben kapott hely...
15%
Egyedül a világ ellen - Magukrahagyottak
Wass Albert
1 317 Ft
Az első kisregény, a Vérben és viharban a Nagy Hun birodalom Attila halála utáni történelmét beszéli el, míg az Egyedül a világ ellen című írás népmesei fordulatokkal a hegyekben, Istenszékin élő árva legényke, Mártonka igazságkereséséről szól.
15%
Se szentek, se hősők (puhatáblás,Mentor)
Wass Albert
1 428 Ft
"Kezdjük mindjárt a legelején: Sylva-Nikus János a nevem. Egy hegyek-dombok közt megbúvó kis faluban születtem és nőttem fel. Szülőhazámról bizonyára sosem hallottatok. Nevezzük Erdőországnak, azaz a Kárpátok erdős országának. Ha mégis hallottatok er...
15%
Magyar pólus(keménytáblás)
Wass Albert
1 955 Ft
„Segítsetek megőrizni és magosra tartani a fáklyát! Ha ez a tűz kialszik, sötétben marad a nemzet! Segítsetek megteremteni azt a független és szabad magyar szellemi pólust, mely méltó módon képviselhesse a világ közvéleménye előtt a hazájából kiüldöz...
15%
Karácsonyi üzenetek-A temető megindul (k...
Wass Albert
1 683 Ft
"Nézzetek a szívetekbe karácsonyos szemmel, őszinte és becsületes lélekkel. S ha azt látjátok az ön-keresés során, hogy szíveteknek valamelyik zugában rosszindulat, irigység, keserűség vagy bármiféle más tisztátalan érzés lakozik valamely magyar test...
15%
Magukrahagyottak (keménytáblás)
Wass Albert
1 428 Ft
"Ők magukrahagyottan őrizték a Kárpátokon Magyarországot és a mögötte lévő Európát, olyan egyedül, amilyen egyedül csak lehet az ember, akit magára hagy a világ. Álltak fönt az erdőgerinceken, derékig hóban, fagyott lábakkal, fagyott kezekkel, arcuka...
15%
A titokzatos őzbak (keménytáblás)
Wass Albert
1 428 Ft
Nimród fiainak legendáját juttatja eszembe ez az én csodálato hajszám a titokzatos őzbak után. Mely néhány évre elpihent s ott a havason kitört belőlem újra. Gondolkoztam-e valaha az értelmén ennek a titoknak? Nem. Vajon Nimród fiai gondolkoztak-e ez...
15%
Átoksori kísértetek (keménytáblás)
Wass Albert
1 683 Ft
"Mert nem jó a harag, méreggel tölti meg a lelket s beszennyezi a gondolkodást. Azok a szerencsétlen fiatal testvérek nem tudják, mit cselekszenek, olyanok mint az állatok, szegények. Nyomorúságos szennyel vannak tele, de hiába próbálom, nem tudok se...
15%
A költő és a macska - Te és a világ (kem...
Wass Albert
1 513 Ft
"Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, tangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Sajnos, embere is van. Igyekezz kevesebbet törődni velük és többet azzal, ami még a világ szépségéből...
15%
Vérben és viharban-Egyedül a világ ellen...
Wass Albert
1 513 Ft
Wass Albert a Vérben és viharban című kisregényben Attila leszármazottainak Erdélyben történő letelepedését mint a székelység eredettörténetét írja meg. Az Egyedül a világ ellen árván maradt gyermekhőse is mintha az életben maradás himnuszát énekelné...
15%
Elvásik a veres csillag (keménytáblás)
Wass Albert
1 598 Ft
"... Ami ezelőtt a tied volt, az most a másé. Ami ezelőtt jó volt, az most rossz. Ami ezelőtt okosság volt, az ma lopás, s ami ezelőtt lopás vott, az most törvény. S mindezt együtt úgy nevezik, hogy szocializmus. Érted már?
15%
Válogatott magyar mondák és népmesék (ke...
Wass Albert
1 598 Ft
"A magyar népmesében minden alkalommal a hős lelki ereje kell kiálljon bizonyos próbákat ahhoz, hogy testi ereje megnövekedhessék."
15%
Válogatott magyar mondák és népmesék(puh...
Wass Albert
1 598 Ft
"A magyar népmesében minden alkalommal a hős lelki ereje kell kiálljon bizonyos próbákat ahhoz, hogy testi ereje megnövekedhessék."
15%
Farkasverem (puhatáblás)
Wass Albert
1 513 Ft
"Nem is veszi észre, a ceruza szánt és telnek a papírok, szürke betűk sorakoznak és valamennyi őriz egy-egy szinte feledett napsugarat, mondatok sorakoznak és bennük lüktet egy eltékozolt nyár, ívek telnek meg rejtett tűzzel, rajtuk ég és lázad és to...
15%
Farkasverem (keménytáblás)
Wass Albert
1 513 Ft
"Nem is veszi észre, a ceruza szánt és telnek a papírok, szürke betűk sorakoznak és valamennyi őriz egy-egy szinte feledett napsugarat, mondatok sorakoznak és bennük lüktet egy eltékozolt nyár, ívek telnek meg rejtett tűzzel, rajtuk ég és lázad és to...
15%
Az Antikrisztus és a pásztorok(Mentor,pu...
Wass Albert
1 428 Ft
Wass Albert egyetlen falu orosz katonai megszállásának történetébe sűrítette az erdélyi nép találkozását a bolseviki diktatúrával.
15%
Farkasverem (puhatáblás,Mentor)
Wass Albert
1 428 Ft
Wass Albert társadalomkritikai munkáinak sorát nyitja meg ez a különös figurákat fölvonultató regény, amely az 1920as évek végén, Erdélyben, a Mezőség kopár és álmosító tájain játszódik.
15%
Elvásik a veres csillag(puhatáblás)Mento...
Wass Albert
1 428 Ft
A romániai bolsevik uralom kialakításának első éveit ábrázolja ez a sok helyütt gyilkos öniróniával és szatírával megtűzdelt regény. A Tizenhárom almafában már megismert Tánczos Csuda Mózsi családjának élettörténete folytatódik. A történelmi kilátást...

Legutóbb látogatott oldalaim

Keresések Könyvek, termékek Kategóriák