Részletes keresés
A kosár jelenleg üres

Könyvhöz tartozó online melléklet

Könyv: Keresők és webhelyek (Aarron Walter)

Melléklet: Impresszum

A fordítás a következő angol eredeti alapján készült:

A fordítás a következő angol eredeti alapján készült:

Aarron Walter: Building Findable Websites: Web Standards, SEO, and Beyond

 

Authorized translation from the English language edition, entitled Building Findable Websites: Web Standards, SEO, and Beyond, 1st Edition, ISBN 0321526287, by WALTER, AARRON, published by Pearson Education, Inc., publishing as New Riders.

Copyright © 2008 by Aarron Walter

Translation and Hungarian edition © 2009 Kiskapu Kft.

All rights reserved. No part of this book, including interior design, cover design, and icons, may be reproduced or transmitted in any form, by any means (electronic, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of the publisher.

Trademarked names appear throughout this book. Rather than list the names and entities that own the trademarks or insert a trademark symbol with each mention of the trademarked name, the publisher states that it is using the names for editorial purposes only and to the benefit of the trademark owner, with no intention of infringing upon that trademark.

Fordítás és magyar változat © 2009 Kiskapu Kft. Minden jog fenntartva!

A könyv egyetlen része sem sokszorosítható semmilyen módszerrel a Kiadó előzetes írásos engedélye nélkül. Ez a korlátozás kiterjed a belső tervezésre, a borítóra és az ikonokra is. A könyvben bejegyzett védjegyek és márkanevek is felbukkanhatnak. Ahelyett, hogy ezt minden egyes helyen külön jeleznénk, a Kiadó ezennel kijelenti, hogy a műben előforduló valamennyi védett nevet és jelzést szerkesztési célokra, jóhiszeműen, a név tulajdonosának érdekeit szem előtt tartva használja, és nem áll szándékában az azokkal kapcsolatos jogokat megszegni, vagy kétségbe vonni.

A szerzők és a kiadó a lehető legnagyobb körültekintéssel járt el e kiadvány elkészítésekor. Sem a szerző, sem a kiadó nem vállal semminemű felelősséget vagy garanciát a könyv tartalmával, teljességével kapcsolatban. Sem a szerző, sem a kiadó nem vonható felelősségre bármilyen baleset vagy káresemény miatt, mely közvetve vagy közvetlenül kapcsolatba hozható e kiadvánnyal.

 

Lektor: Dr. Büki András

Fordítás: Szabó Zoltán

Műszaki szerkesztő: Csutak Hoffmann Levente

 

 

Felelõs kiadó a Kiskapu Kft. ügyvezetõ igazgatója

© 2009 Kiskapu Kft.

1134 Budapest, Csángó u. 8.

Fax: (+36-1) 303-1619

http://www.kiskapukiado.hu/

e-mail: kiado@kiskapu.hu

 

ISBN: 978 963 9637 59 7

 

Készült a debreceni Kinizsi Nyomdában

Felelős vezető: Bördős János

Vissza a könyv részletes adataihoz