Részletes keresés
A kosár jelenleg üres

Könyvhöz tartozó online melléklet

Könyv: Tanuljuk meg a Visual Basic 2005 használatát 24 óra alatt (James Foxall)

Melléklet: Impresszum

A fordítás a következő angol eredeti alapján készült:

A fordítás a következő angol eredeti alapján készült:

James Foxall: SAMS Teach Yourself Visual Basic 2005 in 24 Hours, Complete Starter Kit

 

Authorized translation from the English language edition, entitled SAMS Teach Yourself Visual Basic 2005 in 24 Hours, Complete Starter Kit,1th Edition, ISBN 0672327392, by James, Foxall, published by Pearson Education, Inc, publishing as Sams.

Copyright © 2006 by Sams Publishing

Translation and Hungarian edition © 2006 Kiskapu Kft. All rights reserved!

All rights reserved. No part of this book, including interior design, cover design, and icons, may be reproduced or transmitted in any form, by any means (electronic, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of the publisher.

Trademarked names appear throughout this book. Rather than list the names and entities that own the trademarks or insert a trademark symbol with each mention of the trademarked name, the publisher states that it is using the names for editorial purposes only and to the benefit of the trademark owner, with no intention of infringing upon that trademark.

Fordítás és magyar változat © 2006 Kiskapu Kft. Minden jog fenntartva!

A könyv egyetlen része sem sokszorosítható semmilyen módszerrel a Kiadó előzetes írásos engedélye nélkül. Ez a korlátozás kiterjed a belső tervezésre, a borítóra és az ikonokra is. Akönyvben bejegyzett védjegyek és márkanevek is felbukkanhatnak. Ahelyett, hogy ezt minden egyes helyen külön jeleznénk, a Kiadó ezennel kijelenti, hogy a műben előforduló valamennyi védett nevet és jelzést szerkesztési célokra, jóhiszeműen, a név tulajdonosának érdekeit szem előtt tartva használja, és nem áll szándékában az azokkal kapcsolatos jogokat megszegni, vagy kétségbe vonni.

A szerzők és a kiadó a lehető legnagyobb körültekintéssel járt el e kiadvány elkészítésekor. Sem a szerző, sem a kiadó nem vállal semminemű felelősséget vagy garanciát a könyv tartalmával, teljességével kapcsolatban. Sem a szerző, sem a kiadó nem vonható felelősségre bármilyen baleset vagy káresemény miatt, mely közvetve vagy közvetlenül kapcsolatba hozható e kiadvánnyal.

 

Fordítás: Batiz Judit, Gilicze Bálint, Nagy Daniella, Vlaskovits Dóra

Lektorálás: Rézműves László

Műszaki szerkesztés: Csutak Hoffmann Levente

Tördelés: Kis Péter

Borító: Bognár Tamás

 

Felelős kiadó a Kiskapu Kft. ügyvezető igazgatója

© 2006 Kiskapu Kft.

1134 Budapest, Csángó u. 8.

Telefon: (+36-1) 477-0443 Fax: (+36-1) 303-1619

http://www.kiskapukiado.hu/

e-mail: kiado@kiskapu.hu

 

ISBN-10: 963 9637 21 1

ISBN-13: 978 963 9637 21 4

 

Készült a debreceni Kinizsi Nyomdában

Felelős vezető: Bördős János

Vissza a könyv részletes adataihoz