Részletes keresés
A kosár jelenleg üres

Könyvhöz tartozó online melléklet

Könyv: Tanuljuk meg a Visual Basic 2005 használatát 24 óra alatt (James Foxall)

Melléklet: Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék

A szerzőről xi

Bevezetés xiii

I. rész A Visual Basic 2005 környezet

1. óra Irány a mélyvíz: programozói körutazás a Visual Basic 2005-ben 3

A Visual Basic 2005 indítása 4

Új projekt létrehozása 5

A Visual Studio .NET környezet felépítése 8

Objektumok jellemzőinek megváltoztatása 9

Vezérlők elhelyezése az ablakon 14

Felülettervezés 16

A kód a felület mögött 20

A program futtatása 23

Összefoglalás 25

Gyakorlatok 26

2. óra A Visual Basic 2005 felülete 27

A Visual Basic 2005 Start Page 28

A Visual Basic környezet felfedezése és testreszabása 30

Eszköztárak használata 35

Vezérlők elhelyezése az ablakokon az eszközkészlet segítségével 37

Objektumtulajdonságok beállítása a Properties ablakban 38

Projektek kezelése 43

Programozási gyorstalpaló 49

Segítségkérés 51

Összefoglalás 52

Gyakorlatok 54

3. óra Objektumok és gyűjtemények 55

Objektumok 56

Tulajdonságok 57

Tagfüggvények 63

Objektumok használata a gyakorlatban – egy egyszerű példaprogram 64

Gyűjtemények 70

Az Object Browser használata 72

Összefoglalás 73

Gyakorlatok 75

4. óra Az események világa 77

Az eseményvezérelt programozás 78

Hozzáférés az objektumok eseményeihez 82

Egy eseménykezelési példa 86

Az eseménynevek frissítése 90

Összefoglalás 91

Gyakorlatok 92

II. rész A felhasználói felület felépítése

5. óra Ablakok felépítése – alapok 95

Ablakok nevének megváltoztatása 96

Ablakok megjelenésének módosítása 97

Ablakok megjelenítése és elrejtése 108

Összefoglalás 114

Gyakorlatok 115

6. óra Ablakok felépítése – magasabb szinten 117

A vezérlők használata 118

Vezérlő beillesztése dupla kattintással 119

Vezérlő beillesztése áthúzással 119

Vezérlő beillesztése rajzolással 119

Legfelül maradó nem modális ablakok készítése 136

Áttetsző ablakok készítése 136

Görgethető ablakok készítése 137

Többdokumentumos ablakok készítése 138

A kezdőablak beállítása 141

Összefoglalás 142

Gyakorlatok 144

7. óra Hagyományos vezérlők használata 145

Statikus szöveg megjelenítése a Label vezérlővel 146

Felhasználói szövegbevitel szövegmezőkkel 147

Gombok készítése 154

Egyszerű választás jelölőnégyzetekkel 156

Tárolók és választógombcsoportok készítése 157

Listák megjelenítése listamezőkkel 161

Lenyíló listák készítése a ComboBox vezérlővel 168

Összefoglalás 170

Gyakorlatok 172

8. óra A fejlett vezérlők világa 173

Időzítők használata 174

Füles párbeszédablakok 176

Képek tárolása az Image List vezérlővel 180

Fejlett listák készítése a List View vezérlővel 181

Hierarchikus listák készítése a Tree View vezérlővel 186

Összefoglalás 190

Gyakorlatok 191

9. óra Menük és eszköztárak használata az ablakokon 193

Menük felépítése 194

Eszköztárak használata 205

Állapotsor készítése 211

Összefoglalás 212

Gyakorlatok 214

III. rész És minden mozgásba jön: programozás

10. óra Eljárások létrehozása és meghívása 217

Visual Basic kódmodulok készítése 218

Kódeljárások készítése 220

Eljárások meghívása 225

A végtelen önhivatkozások elkerülése 232

Összefoglalás 233

Gyakorlatok 235

11. óra Állandók, adattípusok, változók és tömbök 237

Adattípusok 238

Állandók meghatározása és használata 242

Változók bevezetése és elérése 244

Tömbök használata 250

A hatókör meghatározása 253

Statikus hatókörű változók 257

Névadási szabályok 258

Változók a Picture Viewer projektben 260

Összefoglalás 264

Gyakorlatok 266

12. óra Matematikai műveletek, karakterláncok és időkezelés 267

Számtani műveletek a Visual Basicben 268

Logikai műveletek 272

Műveletek karakterláncokkal 275

Dátum- és időkezelés 281

Összefoglalás 286

Gyakorlatok 288

13. óra Döntéshozatal a kódban 289

Az If...Then szerkezet 290

Választás több lehetőség közül a Select Case utasítással 295

Közvetlen elágazás a GoTo utasítással 300

Összefoglalás 302

Gyakorlatok 304

14. óra Ciklusok használata 305

Meghatározott számú ismétlés a For…Next ciklussal 305

Feltételes ismétlés a Do…Loop ciklussal 311

Összefoglalás 316

Gyakorlatok 317

15. óra Hibakeresés 319

Megjegyzések elhelyezése a kódban 321

A hibák két alaptípusa 322

A Visual Basic 2005 hibakereső eszközei 325

A Try…Catch…Finally hibakezelő szerkezet 332

Gyakorlatok 340

16. óra Osztályok és objektumok 341

Osztályok 342

Objektumok példányosítása osztályokból 351

Objektumhivatkozások változókhoz kötése 352

Összefoglalás 358

Gyakorlatok 360

17. óra Kapcsolat a felhasználóval 361

Üzenetek megjelenítése a MessageBox.Show() függvénnyel 362

Egyéni párbeszédablakok készítése 367

Adatok beolvasása az InputBox() függvénnyel 370

Adatok fogadása a billentyűzetről 373

Az egéresemények használata 376

Összefoglalás 379

Gyakorlatok 380

18. óra Grafikai lehetőségek 381

A Graphics objektum 382

Tollak használata 384

A rendszerszínekről 386

Téglalapok 388

Alakzatok rajzolása 390

Szöveg kirajzolása 391

Ablakon maradó grafikák 392

Egy grafikai példaprogram 393

Összefoglalás 399

Gyakorlatok 400

IV. rész Adatkezelés

19. óra Fájlműveletek végrehajtása 403

Az Open File Dialog és Save File Dialog vezérlők használata 404

Fájlok kezelése a File objektummal 410

Könyvtárak kezelése a Directory objektum használatával 418

Összefoglalás 419

Gyakorlatok 421

20. óra Szövegfájlok és a rendszerleíró adatbázis használata 423

A rendszerleíró adatbázis használata 424

Szövegfájlok írása és olvasása 436

Összefoglalás 445

Gyakorlatok 446

21. óra Adatbázisok használata 447

Az ADO.NET 448

Adatok kezelése 452

Összefoglalás 463

Gyakorlatok 464

 

22. óra Más alkalmazások vezérlése automatizálás segítségével 465

Hivatkozás automatizáló könyvtárra 466

Az automatizáló kiszolgálók példányosítása 468

A kiszolgáló kezelése 469

A Microsoft Word automatizálása 472

Összefoglalás 475

Gyakorlatok 476

V. rész Terjesztés – és azon túl

23. óra Alkalmazások terjesztése 479

A ClickOnce módszer 480

ClickOnce alkalmazás létrehozása a Publish Wizard segítségével 481

A Picture Viewer ClickOnce telepítőprogramjának ellenőrzése 484

A közzétett alkalmazások eltávolítása 485

További beállítások a ClickOnce programok létrehozásához 485

Összefoglalás 486

Gyakorlatok 487

24. óra Madártávlatból 489

A .NET keretrendszer 490

A Common Language Runtime 490

A Microsoft Intermediate Language 491

Névterek 493

A Common Type System 494

Szemétgyűjtés 495

További olvasmányok 495

Összefoglalás 496

 

Tárgymutató 497

Vissza a könyv részletes adataihoz