Részletes keresés
A kosár jelenleg üres

Könyv > Természettudományok > Földrajz [46 találat]

első előző 1 2 3 4 következő utolsó
Keresés:
15%
Kelet- és Közép-Európa régióinak portréi
3 392 Ft
Bismarcki bölcselkedés szerint a földrajz a történelem legfontosabb alakítója. A német vaskancellár vélekedése aligha hagyható figyelmen kívül a nemzetállami határok lebontása nyomán kialakuló régiók Európájában. A térségek között történelmileg kiala...
15%
A Kárpát-medence földrajza
Dövényi Zoltán
5 865 Ft
Fél évszázados hiányt pótol a kötet, hiszen utoljára 1947-ben jelent meg a Kárpát-medencét mint egységes földrajzi teret leíró kézikönyv. Geográfusok nemzedékei voltak politikai nyomásra elzárva ettől a témától, majd további évtizedek kellettek az új...
15%
A felfedezések atlasza
Raymond John Howgego
A felfedezők egy részét az ismeretlen területek felkutatása iránti vágy hajtotta, másokat a tudományos érdeklődés vagy éppen a kalandvágy ösztönözte. Bármi volt is a hajtóerejük, lépésről lépésre feltérképezték a világot. Az atlasz gazdagon illusztrá...
15%
Világföldrajz
6 162 Ft
A földrajz jóval több a hegyek-völgyek-folyók puszta ismertetésénél; ez a komplex tudomány azt is bemutatja, kik laknak e területeken, hogyan és miből élnek, s létük milyen gazdasági-kulturális hatással van azokra, akik a világ más részein élik minde...
15%
Magyarország földrajza
Cholnoky Jenő
2 975 Ft
A magyar geográfia világhírű tudósának 1929-es alapműve. Cholnoky Jenő a magyar geográfia legnagyobb tudósainak egyike. Hunfalvy János és Lóczy Lajos munkásságának folytatója. Tudományos kutatásainak területe tág határok között mozgott, a geográfián ...
15%
A világ országai
Mari László
A gazdagon illusztrált, színes album tartalmazza a világ országainak főbb adatait, ismertetőit; természeti, gazdasági, történelmi jellemzőit.
15%
A Föld enciklopédiája
Ez a gazdagon illusztrált enciklopédia naprakész információkkal szolgál a Föld nevű bolygóról, mégpedig az olvasók széles táborának tetszését elnyerő stílusban és formában. A sokezer fénykép, rajz, grafikon és térkép, valamint a nemzetközi szakértői ...
15%
Atlasz 17. - Föld
Dieter Heinrich, Manfred Hergt
Napjaink eseményei egyre inkább megkövetelik közvetlen és tágabb környezetünk ismeretét. Érdemes jobban megismernünk Földünk múltját és a jelenben is megmutatkozó erejét. Atlasz sorozatunk újabb kötete bolygónk természetföldrajzát foglalja össze, így...
15%
Tengertúli világrészek
A regionális természetföldrajz a földrajztanárok több féléven át oktatott, szigorlattal végződő egyik fontos alaptantárgya, amelynek a könyvellátottsága hosszú időn keresztül nagyon gyenge volt. Az utóbbi években az ELTE Eötvös Kiadó e témakörben két...
15%
Magyarország közlekedési és távközlési f...
Erdősi Ferenc
Egykori szolgáló szerepéből kinőve a távközlés a közlekedéssel együtt a gazdaságot és társadalmat formáló, a tér-idő dimenziót viszonylagossá tevő integrált kommunikációs rendszert alkot, mely egyre erősebben befolyásolja a területi folyamatokat. Hog...
15%
Magyarország történeti földrajza I.
A Kárpát-medence közép-európai sajátosságokkal jellemezhető társadalma több ízben kísérelte meg a felzárkózást Nyugat-Európához. Reményteljes próbálkozásnak ígérkezett a rendi államberendezkedés és társadalom felszámolása után (1848), a polgári beren...
15%
Magyarország településföldrajza
Beluszky Pál
A kézikönyv az első földrajzi szintézise a magyarországi településhálózatról (tanya, falu, város) összegyűlt ismeretanyagnak. A szerző bemutatja, összegzi a magyar regionális és földrajztudomány, azok rokontudományai - településtörténet, történeti fö...
első előző 1 2 3 4 következő utolsó

Legutóbb látogatott oldalaim

Keresések Könyvek, termékek Kategóriák